pl
dd/MM/yyyy

Optoma

Loading ring icon

Warunki licencji

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI PORTFELA PATENTÓW VC-1 DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KONSUMENTA W CELU (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM VC-1 ("VC-1 VIDEO") I/LUB (ii) DEKODOWANIA VC-1 WIDEO ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA ZAANGAŻOWANEGO W DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ I NIEKOMERCYJNĄ I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO VC-1. ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI NIE MOŻE BYĆ DOROZUMIANA DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO WYKORZYSTANIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM


Oficjalna wersja tego tekstu jest w języku angielskim i można ją znaleźć, klikając tutajOdpowiednie produkty

Projektor Nazwa regulacyjna FP/IFP Nazwa regulacyjna Urządzenia bezprzewodowe AIO
ZH507+ DAZHUZT+ 5652RK ULUNRK UHDCast Pro FHDS130
ML1080 LDMLGZBZ 5752RK UTUNRK FHDQ163
ML1080ST LDMLGZBZST 5862RK UBLNRK A130CF0-15
UHD55 VDUHDUZX+ 3652RK SLUNRK A130CF3-15
UHZ50 VDUHZUZ 3752RK STUNRK FHDQ130+
ML1050ST+ LDMLGZUZST+ 3862RK SBLNRK FHDQ130
ML550 LDMLUUZ N3551K NSUUGK
N3651K NSLUGK
N3751K NSTUGK
N3861K NSBLGK
N3981K NSKBGK
5652RK+ ULUNRK+
5752RK+ UTUNRK+
5862RK+ UBLNRK+
5653RK ULUSRK
5753RK UTUSRK
5863RK UBLSRK
OCH100 ACBGZZ